ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 10m ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΗPW165B / ΗPW225I

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 56312 / 56313

Σωλήνας απόφραξης 10m πλυστικών ΗPW165B / ΗPW225I