ΦΟΡHTOΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ME ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V PΟWER BANK HYPS-450

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 60E03
Προδιαγραφές προϊόντων
Μπαταρία 12000mAh
Παροχή 5V/1A USB & 5V/2A USB
Παροχή 19V/3,5A LAPTOP
Παροχή 12V/10A