ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΗPW165B / ΗPW225I

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 56310 / 56311

Περιστρεφόμενη βούρτσα πλυστικών  ΗPW165B / ΗPW225I