Αγαπητοί συνεργάτες,
η εταιρία ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε σας γνωστοποιεί τους όρους συνεργασίας:
Ο τιμοκατάλογος, ισχύει από 1/3/2021 η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών και των τεχνικών
προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης &
τοποθέτησης. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
• Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι λιανικής πώλησης και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
• Οι εκπτώσεις του τιμοκαταλόγου θα σας ανακοινωθούν από τους πωλητές της εταιρίας μας.
• Τρόπος πληρωμής Το τιμολόγιο θα πρέπει να εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του για
να δικαιούται ο πελάτης την επιπλέον έκπτωση για πληρωμή μετρητοίς. Η παραλαβή από την εταιρία συναλλαγματικών ή
επιταγών θα πρέπει να γίνεται με αξιόγραφα μεγίστης διάρκειας 90 ημερών και δεν συνιστά εξόφληση, αλλά εξασφάλιση της
πληρωμής του τυχόν πιστομένου τμήματος.
Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιόγραφων ή χρεογράφων, που ο πελάτης-αγοραστής
παρέδωσε στην εταιρία μας. Για κάθε καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος ή των δόσεων, σε οποιαδήποτε αιτία και αν
οφείλεται ακόμα και σε ανωτέρω βία, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.
• Εξόφληση, του τιμολογίου αναγνωρίζεται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρίας μας.
• Οι πληρωμές γίνονται στις παρακάτω τράπεζες
1. ΕΘΝΙΚΗ με αριθμό λογαριασμού 236/470417-73/IBAN GR6201102360000023647041773
2. ALPHA με αριθμό λογαριασμού 741-00-2002000113/IBAN GR9101407410741002002000113
3. EUROBANK με αριθμό λογ/μού 00260042540200721164/IBAN GR5602600420000540200721164
4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό λογαριασμού 5229-047 278-886/IBAN GR6401722290005229047278886
• Αποστολές εμπορευμάτων Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση ταξιδεύουν με έξοδα και για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή με πρακτορείο επιλογής του.
• Αποστολές ανταλλακτικών Τα ανταλλακτικά αποστέλλονται μόνο με COURIER.
Πρέπει να στέλνετε την CΟURIER με δική σας εντολή για την παραλαβή του εμπορεύματος.
• Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την έκδοση του δελτίου αποστολής μας και θα πρέπει
να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής σας, ενώ τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.
Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να μας έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων. Καμία επιστροφή δεν γίνεται
αποδεκτή αν το μηχάνημα ή η συσκευασία του έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή καταστροφές.
• Επισκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής σας ενώ τα έξοδα μεταφοράς για την επισκευή θα βαρύνουν
τον πελάτη το κόστος θα είναι ο τιμοκατάλογος επισκευών της εταιρείας μας συν το κόστος των ανταλλακτικών. Στις
περιπτώσεις που πρόκειται για επισκευή σε εγγύηση τα μεταφορικά της επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρεία.
• Εγγύηση για τα πωληθέντα προϊόντα, παρέχεται μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο. Η δε εγγύηση αυτή είναι η εγγύηση
που δίνεται από τις κατασκευαστικές εταιρείες, είναι 12 μηνών από την ημερομηνία πώλησης στον τελευταίο καταναλωτή και
ισχύει εφόσον δεν έχει παρέμβαση τρίτου, έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως και παρέχεται μόνο στο κατάστημά μας από τους
τεχνικούς της εταιρείας μας συνοδευόμενο από το παραστατικό πώλησης και το έντυπο εγγύησης της εταιρίας μας, το οποίο
έχει συμπληρωθεί κατά την αγορά του προϊόντος.
• Σημείωμα για τις Εγγυήσεις - πλακέτες : στις συσκευές που περιέχουν ηλεκτρονικά μέρη - πλακέτες είναι γνωστό ότι εάν
υπάρχει κατασκευαστικό πρόβλημα εμφανίζετε αμέσως. Έτσι λοιπόν η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οποιαδήποτε βλάβη
εμφανιστεί μετά τις πρώτες ώρες λειτουργείας δεν οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα , αλλά στην κακή χρήση που
συνήθως προκαλείται από έλλειψη τάσης.
• Σημείωμα για τις Εγγυήσεις - μπαταρίες : η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη σωστή συντήρηση φόρτισης και
από άλλους παράγοντες όπως θερμοκρασία, υγρασία, αποθήκευση και έχουν συγκεκριμένους κύκλους φόρτισης . Η διαπίστωση
των συνθηκών δεν είναι δυνατή εργαστηριακά. Για τους λόγους αυτούς η διάρκεια εγγύησης των μπαταριών ορίζεται στους 6
μήνες.