ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ HSΜ 18L

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 68F18
Προδιαγραφές προϊόντων
Δοχείο 18L